GRUPA RADIOWA AGORY

Dane kontaktowe

Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o.
Ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa,
www.radioagora.pl
tel. 022 555 51 00
biuro@radioagora.pl

Do celów odbiorów nakazu usunięcia za pomocą środków elektronicznych oraz ich niezwłocznego przetwarzania spółka Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. ustanowiła punkt kontaktowy, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: zglostresc@agora.pl. Językiem urzędowym Unii Europejskiej, w którym można zwracać się do punktu kontaktowego spółki oraz w którym może odbywać się dalsza wymiana informacji, jest język polski.

Informacje dla użytkowników serwisów internetowych i aplikacji