IM40

Dane kontaktowe

IM40 Sp. z o.o.
Ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa,
www.radioagora.pl
tel. 022 555 51 00
biuro@radioagora.pl

Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organów nadawcy (Zarząd)

  • Maciej Lucjan Strzelecki
  • Adam Roman Fijałkowski
  • Jan Bogumił Chojnacki

Wspólnicy nadawcy (powyżej 5% udziału w kapitale)

  • Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o.
  • Jan Chojnacki
  • Krzysztof Materna
  • Wojciech Mann

Dane beneficjentów rzeczywistych nadawcy

  • Maciej Lucjan Strzelecki
  • Adam Roman Fijałkowski
  • Jan Bogumił Chojnacki

 

Lista usług medialnych oraz dzienników i czasopism dostarczanych lub wydawanych przez Agora S.A. lub podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Agora: ZOBACZ TUTAJ (PDF).

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczpospolitej Polskiej.